Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juan Carlos González Álvarez potwierdził w rozmowie z korespondentką RMF FM, że Trybunał wydał wstępne postanowienie w sprawie środków tymczasowych w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o nakaz wstrzymania jakichkolwiek prac w Puszczy Białowieskiej do czasu wydania wyroku przez Trybunał UE w sprawie meritum.

Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej ma być natychmiastowo wstrzymana.

Juan Carlos González Álvarez powiedział, że to wstępne postanowienie zostanie dopiero opublikowane na stronach w ciągu najbliższych 10 dni.

Nie jest to jednak finalna decyzja. Polska ma czas do końca sierpnia na przedstawienie swoich uwag. Dopiero po zapoznaniu się z polskimi uwagami Trybunał UE wyda ostateczne postanowienie w sprawie tych środków.

Wkrótce spodziewana jest ostateczna decyzja Trybunału w sprawie środków zapobiegawczych. Od tej decyzji nie będzie już odwołania. Środki te zostały wprowadzone po to, żeby zapobiec nieodwracalnym skutkom, czyli zniszczeniu Puszczy Białowieskiej do czasu zapadnięcia wyroku co do meritum sprawy.

(az/łł)