Jak inwalidzi mogą dostać się do szczecińskiej siedziby Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem? Wjeżdżając specjalną windą lub podjazdem? Nic bardziej mylnego – tylko po schodach.

Do siedziby można wspiąć się tylko po stromych schodach, przy pomocy zdrowych ludzi. Od miesięcy podjazd dla wózków inwalidzkich nie został wybudowany.

Co więcej, stowarzyszeniu przepadła już nawet część pieniędzy z funduszu centralnego na ten cel, bo nie można było ich wydać w terminie. Budowie podjazdu przeciwstawia się prezes wspólnoty mieszkaniowej w budynku, której znajduje się biuro.

Nie wiem, dlaczego. Wynajduje tyle różnych przeszkód, biurokratycznych, zmyślonych, kłamliwych - mówią pracownicy stowarzyszenia. Posłuchaj relacji naszego reportera Piotra Lichota:

Prezes wspólnoty mieszka w tym samym budynku; nie chciał się spotkać przy spornych schodach z naszym reporterem i pracownikami towarzystwa. Z całego serca życzymy Panu Prezesowi, żeby był zdrowy i silny do końca swoich dni.