Tymi słowami przewodniczący gminnej Komisji Wyborczej warszawskiej Gminy Centrum Wojciech Rzewuski tłumaczył rezygnację Komisji z podania nazwisk nowowybranych radnych.

Gmina Centrum jest podzielona na siedem dzielnic. Liczba mieszkańców gminy powinna więc zgadzać się z sumą mieszkańców wszystkich dzielnic. W ostatniej chwili okazało się, że liczba głosów oddanych na kandydatów do rady gminy nie zgadza się z sumą głosów oddanych na kandydatów do rad dzielnic. Różnica jest potężna – brakuje kilku tysięcy głosów. Prawdopodobnie przyczyną jest błąd programu liczącego głosy.

Wprawdzie błąd nie zmieni wyniku wyborów – nadal wygrywa SLD, za nią jest AWS a na końcu UW, ale może mieć wpływ na listę konkretnych osób, które trafią do rady gminy i rad dzielnic. Kandydaci mogą zamienić się kolejnością na listach, co dla niektórych oznacza to „być albo nie być” radnym. ”Będziemy liczyć do skutku, choćby na liczydłach” - zapewnił Wojciech Rzewuski.

14:35