Polskie pasze, drób i jaja będzie kontrolować trzech rosyjskich weterynarzy, którzy na początku przyszłego tygodnia przyjadą do Polski. Od ich opinii zależy uzyskanie zezwolenia na eksport tych towarów do Rosji.

Ta tura kontroli obejmie 35 zakładów paszowych – wszystkie, które wyraziły chęć poddania się inspekcji, a także 16 zakładów przetwórstwa drobiowego, dwa wytwarzające proszek jajeczny oraz jeden produkujący osłonki do wędlin.

Za miesiąc prawdopodobnie podobne kontrole rozpoczną się w zakładach przetwórstwa rybnego. Dotychczas skontrolowano 75 przetwórni mleczarskich i tyle samo zakładów mięsnych.