Aż 72 procent Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Tylko 16 procent jest przeciwnego zdania, a 12 procent ankietowanych nie ma opinii na ten temat.

Jeszcze więcej, bo 76 procent badanych negatywnie ocenia sytuację gospodarczą. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się tylko dwa procent pytanych.

Co czwarty Polak jest niezadowolony z tego jak mu się żyje. Co piąty deklaruje, że jest mu dobrze. Równie złe jak w poprzednim miesiącu są przewidywania

dotyczące ogólnej sytuacji w kraju. 37 procent ankietowanych uważa,

że w ciągu roku sytuacja w Polsce się pogorszy, a 12 procent ma nadzieje

na poprawę.

23:10