84 tysiące złotych pomógł odzyskać Skarbowi Państwa w tym roku każdy

ze 134 funkcjonariuszy Generalnaj Inspekcji Celnej. GIC na codzień

nie współpracuje z celnikami, ale przygląda się uważnie ich pracy czego

efektem jest kilkadziesiąt wniosków do organów ścigania o korupcję

wśród celników. Inspekcja celna stoi też na straży uczciwej

konkurencji. Paweł Banasik, szef wydziału twierdzi, że inspektorzy

otrzymują donosy od przedsiębiorstw które stwierdzały, że konkurenci

graja nie czysto.

W sumie służba ta skierowała wnioski o odzyskanie prawie ośmiu i pół

miliona złotych. Jednak do największych sukcesów Inspekcji Celnej można

zaliczyć odzyskanie w Krakowie 56 cennych obrazów pochodzących z

kradzieży.