Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. W strefie czerwonej - o najostrzejszych rygorach - jest 6 powiatów i 1 miasto. Strefa żółta to w tej chwili 10 powiatów i 1 miasto. Jest też strefa niebieska - czyli te miejsca, które są zagrożone wejściem do strefy żółtej lub czerwonej. Jest w niej 1 miasto i 3 powiaty. W czerwonej strefie znalazł się Nowy Sącz, natomiast w żółtej Kraków. Obostrzenia będą obowiązywać od soboty.

Do strefy czerwonej trafiły: powiat nowotarski, lipski, łowicki, pajęczański, wieluński, kolski i Nowy Sącz.

W strefie żółtej znalazły się: powiat rybnicki, tatrzański, przemyski, żuromiński, limanowski, kartuski, konecki, nowosądecki, kłobucki, bartoszycki i Kraków.

Natomiast strefa niebieska objęła: powiat brzeski, myszkowski, oleski i Sopot.

"W kategorii czerwonej znalazły się powiat nowotarski i Nowy Sącz, w województwie małopolskim. Powiat wieluński, łowicki i pajęczański. Łowicki i pajęczański wchodzą ze strefy żółtej. Powiat lipski w woj. mazowieckim, powiat kolski w woj. wielkopolskim wchodzi z kategorii zielonej" - mówił Kraska.

Jak dodał, w kategorii żółtej znalazły się: w woj. śląskim - powiat rybnicki (wcześniej był w kategorii czerwonej), kłobucki (wcześniej w zielonej). W woj. małopolskim - powiat tatrzański, nowosądecki (wcześniej w kategorii czerwonej). Ponadto powiat limanowski oraz Kraków wchodzą z kategorii zielonej.

W woj. podkarpackim na liście pozostaje powiat przemyski. Na Mazowszu powiat żuromiński wchodzi z kategorii zielonej.

Kraska dodał, że w woj. pomorskim na liście pojawił się powiat kartuski (wcześniej w kategorii zielonej). W woj. świętokrzyskim - powiat konecki (z kategorii zielonej). W woj. warmińsko-mazurskim - powiat bartoszycki (wcześniej w kategorii zielonej).

Cytat

Łącznie mamy w obu kategoriach 18 powiatów - siedem w kategorii czerwonej i 11 - żółtej

 - podsumował Kraska.

Obostrzenia w żółtej strefie

strefie żółtej w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje obowiązuje limit: jedna osoba na 4 metry kwadratowe. W siłowniach to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, a w kinach zajętych może być 25 procent miejsc dla publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, w tym w weselach, nie może przekraczać 100 (z wyłączeniem obsługi).

Obostrzenia w czerwonej strefie

strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach wprowadzono limit osób: jedna na 10 metrów kwadratowych. W kinach na widowni zajętych może być 25 procent miejsc. W kościołach i innych obiektach kultu dopuszczalne jest obłożenie budynku w 50 procentach, a na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych, w tym w weselach, została ograniczona do 50 (limit ten nie obejmuje obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust.