Uczniowie nie wiedzą jakiej narodowości był Fryderyk Chopin, są i tacy, którzy do grona kompozytorów zaliczają Juliana Tuwima. Większość nie zna nut i instrumentów. Wiedzę muzyczną uczniów zbadali eksperci Polskiej Rady Muzycznej.