Czerwone kartki dla Polski od unijnych kontrolerów. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport nt. nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych pieniędzy w roku 2008.

Ponad dwa miliardy euro z unijnych funduszy na modernizację infrastruktury kraje UE wydały - nieprawidłowo. Lepiej niż w poprzednich latach wydawane są pieniądze na pomoc dla rolników. Tegoroczny raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego częściej wytyka Polsce uchybienia niż w zeszłym roku. Więcej jednak przeprowadzono kontrol, bo dostajemy więcej unijnych pieniędzy. Zdaniem polskiego sędziego w Trybunale Jacka Uczkiewicza nie ma jednak typowo polskich błędów.

Raport wytyka Polsce nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych pieniędzy w 3 obszarach : w rolnictwie, w programach na modernizację infrastruktury oraz w dziedzinie edukacji i kształcenia.

W rolnictwie błędy dotyczą nie najlepiej funkcjonującego Systemu Identyfikacji Działek Rolnych przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Unijni kontrolerzy sprawdzili 6 programów z funduszy spójności w których najczęstszym uchybieniem były nieprawidłowości podczas przetargów :

Uczkiewicz wyraźnie zadowolony jest natomiast z oceny niemiecko-polskiego programu współpracy przygranicznej INTERREG. Strona polska zebrała same pochwały. O wiele gorzej wypadli Niemcy, którzy zarządzają większą częścią programu.

Niestety ocena nadzoru programu ustawicznego kształcenia „Uczenie się przez całe życie” wypadła negatywnie. Zawinił resort edukacji.

Co dalej z wykrytymi błędami ? Zdaniem moich rozmówców w niektórych przypadkach sprawą powinny zainteresować się polskie organa ścigania. Trybunał nie przesądza jednak, czy uchybienia oznaczają chęć dokonania oszustwa, czy są wynikiem np. skomplikowanych procedur. O wszystkich błędach poinformowane są polskie władze i Komisja Europejska.