Coraz mniej czasu na odpuszczenie podatków. Do 6 lutego ci, którzy pracowali za granicą i chcą skorzystać z abolicji podatkowej, mają czas na złożenie wniosków do swoich urzędów skarbowych. A urzędnicy mówią wprost - wiele osób składa wnioski na ostatnią chwilę. W Olsztynie zgłosiło się już 500 osób - ale najprawdopodobniej ta liczba będzie większa.

Wicenaczelnik olszyńskiego urzędu Halina Sawczuk-Oskierko widzi wyraźny wzrost składanych wniosków w ostatnich dniach

Niestety, spora część wniosków zawiera błędy. Jakie?

Halina Sawczuk-Oskierko znalazła błędy w jednej piątej wniosków

Na szczęście - błąd nie dyskwalifiuje podatnika. W każdym takim przypadku urząd skarbowy wzywa do poprawienia wniosku.