10 hektarów lasu strawił dziś ogień w Międzylesiu pod Warszawą.

Strażacy walczyli z pożarem kilka godzin, w akcji przeszkadzał im

bardzo silny wiatr.

Nie ustalono jeszcze co było przyczyną pożaru, ale kilka faktów

wskazuje na podpalenie.

POZAR 0:31

Przez całą noc w lesie czuwać będą dwie jednostki strażackie.