Z 20 tysięcy do 50 tysięcy euro. Ministrowie finansów Unii Europejskiej w Luksemburgu doszli do porozumienia w sprawie podwyższenia gwarancji depozytów bankowych. Również w Polsce oszczędności w bankach będą gwarantowane do 50 tys. euro – zapowiedział szef resortu finansów Jacek Rostowski. Jednocześnie jednak dodał, że nie jest to coś, co zrobimy natychmiast.

Wspólna decyzja ministrów finansów Unii to sygnał, że Europa jednak potrafi działać razem w sprawie kryzysu. Naszym bankom nie grożą raczej upadłości, ale taki sygnał na pewno uspokoi właścicieli lokat.

Gorzej, że pojawia się coraz więcej oznak, że kryzys rozszerza się z banków na tak zwaną realną gospodarkę. W ślad za zagranicznymi ekspertami również nasi ekonomiści zaczynają przyznawać, że czeka nas okres słabszego rozwoju.

Dlaczego? Ostatnie wydarzenia dowiodły, że przewidywania ekspertów są niewiele warte: Ten problem to zamknięty system bankowy. Banki powinny pożyczać pieniądze nam konsumentom i naszym firmom - na zakupy i na działalność naszych firm. Tymczasem nie mają odwagi nawet pożyczać pieniędzy sobie wzajemnie. Główny problem nie polega zatem na tym, że banki bankrutują, ale na tym że straciły wolę ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka - mówi burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg.