Zmiany w tarczy antykryzysowej. Zwiększono liczbę firm, które będą zwolnione z płacenia składek na ZUS na czas epidemii. W projekcie znalazł się także zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z "tarczy".

Rząd ogłosił właśnie projekt ustawy korygującej tzw. tarczę antykryzysową. Jak wyjaśniono, projekt rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób.

Będzie ta ulga udzielana na podstawie bardzo prostego oświadczenia, nad którym już dzisiaj pracuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Poza tym zaproponowano objęcie zwolnieniem ze składek wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będą wliczani pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.

Zmiany w wypłacaniu "postojowego"

Kolejna zmiana zaproponowana dziś przez rząd dotyczy tzw. postojowego. Dzisiaj takie wypłaty dla przedsiębiorców, samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych są tylko jednorazowe, a mają być wypłacane przez co najmniej 3 miesiące.

Kredyty dla firm z 80-procentową gwarancją państwa

Projekt zakłada także, że Bank Gospodarstwa Krajowego utworzy Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Korzystając z niego średnie i duże firmy będą mogły dostać kredyty - maksymalnie 250 milionów złotych z aż 80-procentową gwarancją państwa. Proponujemy zmianę w zakresie Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP także będzie udzielać gwarancji i kredytów i będzie się koncentrować przede wszystkim na mniejszych firmach - powiedziała Emilewicz. Pomoc będzie polegała na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie - dodała minister.

Zasiłki dla rolników

Ponadto - jak dodał Łukasz Schreiber - w projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z "tarczy", wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych, rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy, szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej, wydłużenie terminów administracyjnych i uproszczenia jeśli chodzi o usługi pocztowe.

W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Fundusz Szerokopasmowy zostanie zasilony jednorazową dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

Wskazano także na zachowanie uprawnień niezbędnych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ich ważności) oraz elektronizację przekazywania dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Podkreślił, że rządowy projekt jest uzupełnieniem "tarczy antykryzysowej" i ma służyć m.in. ochronie miejsc pracy.

Minister rozwoju wskazała, że w rozwiązaniach z ubiegłego tygodnia, jak i tych dzisiejszych cezurą uprawniającą do korzystania z pomocy pozostaje data założenia firmy - 1 lutego. Ale w kolejnym projekcie ustawowym (...) postaramy się wziąć pod uwagę także przedsiębiorców, którzy założyli swoją działalność po 1 lutego - powiedziała. Dodała, że "taką datą graniczną jest 1 marca".

NIE PRZEGAP: Tarcza antykryzysowa: Co możesz uzyskać? Sprawdź najważniejsze rozwiązania!