Stopy procentowe zostają na niezmienionym poziomie – zdecydowała na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 6 procent. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami rynku; ekonomiści nie spodziewali się żadnych zmian.

Do tej pory RPP podnosiła stopy w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu 2008 roku oraz cztery razy w 2007 roku - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie - łącznie o 200 pkt bazowych.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nadal nie mniej niż 6 proc., stopa lombardowa 7,50 proc., redyskontowa 6,25 proc., zaś depozytowa 4,50 proc.