​Polska będzie się starać o przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) do Warszawy - poinformował przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

​Polska będzie się starać o przeniesienie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) do Warszawy - poinformował przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski /Rafał Guz /PAP

Będziemy się starali o przeniesienie siedziby European Banking Authority z Londynu do Warszawy - powiedział Chrzanowski podczas konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Siedziba EBA musi zostać przeniesiona z Londynu do innego kraju UE z uwagi na planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB, ang. European Banking Authority) jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE. Celem agencji jest stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE.

Przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego przewodniczy dyskusjom na posiedzeniach Rady Organów Nadzoru EUNB, w skład której wchodzą organy nadzoru z każdego państwa UE.

EUNB działa od 1 stycznia 2011 r. i jest częścią powstałego wtedy w Unii Europejskiej Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora finansowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

W skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, poza EUNB, wchodzą Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(łł)