Pod koniec listopada w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowanych było 2 mln 116 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 13,2 proc. w porównaniu do 13,0 proc. w październiku. Według GUS najwięcej osób bez pracy jest w woj. warmińsko-mazurskim.

Wśród ponad dwóch milionów osób bez zatrudnienia, ponad milion stanowią kobiety. W porównaniu do października wzrost liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach. Najbardziej w Warmińsko-Mazurskim - o 3,1 proc., Lubuskiem, i Zachodniopomorskim - po 3 proc., na Podkarpaciu - o 2,7 proc., Świętokrzyskim - o 2,6 proc. i w Kujawsko-Pomorskiem - o 2,5 proc.

W ujęciu rocznym - w porównaniu z listopadem ubiegłego roku - liczba bezrobotnych zwiększyła się w 14 województwach, najbardziej w Świętokrzyskiem - o 6,5 proc. i Mazowieckiem - o 5,9 proc. Spadek liczby bezrobotnych - odpowiednio o 0,7 i 0,3 proc. - odnotowano natomiast w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim.

Stopa bezrobocia najwyższa jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wynosi 21,1 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa: kujawsko-pomorskie - 17,8 proc., zachodniopomorskie - 17,4 proc., świętokrzyskie - 16,1 proc. Statystycznie najmniej bezrobotnych jest w: wielkopolskim - 9,5 proc., mazowieckim - 11,0 proc. oraz śląskim - 11,1 proc.

Według informacji GUS w listopadzie bez prawa do zasiłku było 1 mln 828,8 tys. osób, czyli 86,4 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 55,7 tys. ofert pracy. Z danych statystycznych pod koniec listopada wynika też, że 334 zakłady pracy deklarują zwolnienie w najbliższym czasie 33,8 tys. pracowników, w tym 6,5 tys. osób z sektora publicznego.