Ministerstwo Środowiska zapowiada polski raport dotyczący przepisów regulujących wydobycie gazu z łupków - informuje Katarzyna Szymańska-Borginon. Niedawno podobną analizę zamówił u niemieckich ekspertów Parlament Europejski. Ci orzekli, że nowe metody wydobycia wymagają zmian w przepisach. Polskie ministerstwo jest innego zdania.

Ministerstwo Środowiska uważa, że unijne ustawodawstwo nie wymaga zmian. W dokumencie, do którego dotarła nasza korespondentka, jest kluczowe zdanie: "Obecnie istniejące prawo dla zabezpieczenia spraw społecznych, gospodarczych i środowiskowych wydobycia gazu łupkowego jest wystarczające". Oznacza to, że Polska będzie sprzeciwiać się próbom nanoszenia zmian w istniejących unijnych dyrektywach, do czego wzywają niemieccy eksperci.

Zdaniem autorów raportu, podczas okresowego przeglądu np. dyrektywy wodnej czy dyrektywy REACH o chemikaliach, należy uwzględnić wydobycie gaz łupkowego. A to oznaczałoby, że nowe wyśrubowane normy środowiskowe zwiększyłyby koszty wydobycia gazu, znacznie zmniejszając jego opłacalność.

Dokument ministerstwa to tylko zapowiedź szerszej analizy i odpowiedzi na raport europarlamentu, którą już zamówiło Ministerstwo Środowiska.