​Tylko do końca dnia największe polskie firmy mają czas na założenie swoim pracownikom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ten obowiązek stworzenia załodze programu dobrowolnego oszczędzania dotyczy w tej chwili firm zatrudniających co najmniej 250 osób. Takich firm są cztery tysiące - PPK założyło jednak jedynie 3200 przedsiębiorstw.

Firmy, które nie dopełniły tego obowiązku, powinny zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy.

W całym PPK chodzi o to, byśmy dobrowolnie odkładali na emeryturę - co do zasady po 2 proc. naszej pensji. Do tego nasi pracodawcy i rząd dołożą nam drugie tyle.

Cały program mają organizować szefowie najpierw największych firm, od nowego roku średnich, a potem będzie to dotyczyło mniejszych.

Dziś mija termin, w którym mają to zrobić te największe. Jeśli pracujemy w wielkiej firmie, w której o PPK nic nie słyszeliśmy, to powinniśmy zapytać o to szefów, bo oni mają obowiązek nas poinformować. A jeśli tego nie zrobią, to możemy poskarżyć się inspekcji.

Co PPK oznacza dla pracowników?

Zgodnie z ustawą o PPK, do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Obejmie ona pracowników w wieku 18-55 lat, natomiast ci starsi mogą przystąpić do PPK dobrowolnie. Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie.

Po wejściu w życie systemu w największych firmach, co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorcach.

Oszczędności emerytalne tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zarządzaniem i inwestowaniem pieniędzy gromadzonych w ramach PPK zajmować się będą instytucje finansowe, które spełniają odpowiednie warunki i zostaną wpisane do ewidencji, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. 

Opracowanie: