Prezydent USA George W. Bush ponownie skrytykował Europę za negatywne stanowisko wobec genetycznie zmodyfikowanej żywności. Bush powiedział m.in., że taka postawa krajów europejskich przyczynia się do głodu w Afryce.

Kierując się nieuzasadnionymi, nienaukowymi obawami, wiele europejskich rządów blokuje import wszelkich nowych biotechnicznych płodów rolnych. Z powodu tych sztucznych przeszkód, wiele krajów afrykańskich unika inwestowania w biotechnologię, w obawie, że ich produkty będą wykluczone z ważnych rynków europejskich - powiedział Bush podczas otwarcia targów BIO'2003 w Waszyngtonie.

W trzydniowej konferencji w Sacramento uczestniczą przedstawiciele ponad stu krajów. Nie ma jednak wśród nich ministrów rolnictwa państw UE.

Konferencja odbywa się w momencie burzliwych sporów wokół żywności modyfikowanej genetycznie. USA domagają się, aby Światowa Organizacja Handlu zmusiła Unię Europejską do zniesienia zakazu importu takiej żywności. Negocjacje w sprawie tej sprawie załamały się w zeszłym tygodniu w Genewie.

Amerykańskie firmy przemysłu rolno-spożywczego twierdzą, że negatywne stanowisko UE wobec modyfikowanej genetycznie żywności pozbawia je możliwości eksportu, wartego 300 milionów USD rocznie.

23:30