W październiku bezrobocie wyniosło 11,5 procent i było takie samo jak we wrześniu. Natomiast w porównaniu do października ubiegłego roku było wyższe o 0,4 procent - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba bezrobotnych wyniosła na koniec października 1 mln 820 tys. 300 osób. W porównaniu do końca września było to o 7 tys. 700 osób więcej. Natomiast liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 87 tys. 400, czyli od września wzrosła o 11 tys. 600.

Według danych przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy, wzrost stopy bezrobocia odnotowano w październiku w 12 województwach. Największy był w zachodniopomorskim, śląskim i małopolskim. Z kolei w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i świętokrzyskim liczba bezrobotnych w porównaniu do września spadła.

Te dane nie oznaczają jednak, że wzrost bezrobocia został zahamowany. Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała dziennikarzom, że ma nadzieję, iż uda się utrzymać zaplanowany do końca 2010 roku poziom bezrobocia na poziomie 12,5 procent, a nawet może być ono nieco mniejsze.