Unijni ministrowie spraw wewnętrznych powołali grupę ekspertów, która ma opracować wspólne procedury bezpieczeństwo lotów towarowych. To reakcja na wykrycie ładunków wybuchowych w samolotach z Jemenu. Propozycje mają być przedstawione do 2 grudnia.

Będą to na pewno środki wzmacniające kontrolę na szczeblu unijnym. Na razie każdy z krajów Unii Europejskiej działa oddzielnie. Niektóre państwa wprowadziły zakaz lotów z Jemenu, inne nie. Unia nie zdecydowała się też na wprowadzenie "czarnej listy" lotnisk krajów spoza Wspólnoty.

Unia działała wyraźnie szybciej, gdy chodziło o wzmocnienie kontroli lotów pasażerskich. Teraz, gdy chodzi o biznes i wielkie pieniądze, o wiele trudniej o szybkie i radykalne środki.