Rosja walczy o prawo do Arktyki. Moskwa twierdzi, że próbki ziemi pobrane przez ekipę, która w ubiegłym miesiącu umieściła rosyjską flagę pod biegunem północnym, stanowią niepodważalny dowód na to, że Uskok Łomonosowa łączy Arktykę z Syberią. Moskwa zamierza przedstawić swoje dowody na forum ONZ.

Na początku sierpnia uczestnicy rosyjskiej wyprawy umieścili pod Biegunem Północnym flagę symbolizującą prawo Rosji do tego terytorium. Niedługo potem własną wyprawę zorganizowała Dania. Również Kanada twierdzi, że znajdujący się pod biegunem Grzbiet Łomonosowa (wypukłość dna Oceanu Arktycznego) jest przedłużeniem jej terytorium.

Po Rosji i Kanadzie w połowie sierpnia swoją ekspedycję na Biegun Północny wysłały Stany Zjednoczone. Miała ona sporządzić mapę części dna morskiego Arktyki. Naukowcy chcą ustalić, czy można ją uznać za część terytorium USA.

Rywalizację między krajami potęguje to, że pod lodami Arktyki kryją się nienaruszone zasoby ropy, gazu i innych cennych minerałów.