Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zdymisjonował w nocy 15 ministrów rządu premiera Mykoły Azarowa. Po utworzeniu nowych ministerstw, część z nich ponownie została mianowana na ich szefów.

Zmiany w rządzie nie dotknęły premiera Azarowa, ani dotychczasowych ministrów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony, sprawiedliwości i zdrowia.

Zamiast dotychczasowych 36 liczba członków Rady Ministrów wynosi obecnie 17. Liczba resortów zmniejszyła się z 20 do 15.

Wczoraj administracja Janukowycza ogłosiła początek wielkiej reformy administracyjnej. W nocy w ramach tej reformy prezydent podpisał aż 30 dekretów. Opublikowano je na stronie internetowej szefa państwa.

Zgodnie z dekretami Janukowycz postanowił przede wszystkim rozszerzyć kompetencje dotychczasowych wicepremierów, którzy będą teraz kierowali własnymi resortami.

I tak Andrij Klujew, który był pierwszym wicepremierem, po zmianach objął także nowo powołany resort rozwoju gospodarczego i handlu.

Wicepremier Borys Kołesnikow, który odpowiada m.in. za przygotowania Ukrainy do Euro 2012, będzie kierował nowym ministerstwem infrastruktury.

Serhij Tihipko, dotychczas tylko wicepremier, otrzymał dodatkowo tekę ministra polityki społecznej.

Kolejny mianowany w nocy przez prezydenta wicepremier, Wiktor Tychonow, objął resort rozwoju regionalnego, budownictwa i gospodarki komunalnej.

Janukowycz połączył funkcje niektórych ministerstw, tworząc całkiem nowe resorty. Dotyczy to m.in. ministerstwa ds. paliw i energetyki, oraz ministerstwa przemysłu węglowego, których kompetencje przejęło jedno ministerstwo energetyki i przemysłu węglowego. Na jego czele stanął Jurij Bojko.

Zamiast ministerstwa kultury i turystyki na Ukrainie będzie teraz ministerstwo kultury.

Połączono również dotychczasowy resort oświaty z ministerstwem ds. rodziny, młodzieży i sportu, tworząc w ten sposób nowe ministerstwo ds. oświaty, nauki, młodzieży i sportu. Resort ten objął znany ze swych antyukraińskich wypowiedzi dotychczasowy minister oświaty, Dmytro Tabacznyk.

W ramach reformy administracyjnej Janukowycz polecił ponadto rządowi Azarowa ograniczenie o połowę liczby pracowników Rady Ministrów, których jest dziś prawie 1200.

Przeprowadzona przez prezydenta Ukrainy reorganizacja dotknęła aż 40 instytucji państwowych.