Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich złożyła pozew przeciwko należącej do grupy Boeinga, firmie Jeppesen Dataplan. Oskarża ją o pomoc CIA w tajnych misjach. Pozew głosi, że pięciu podejrzanych przewieziono do miejsc poza USA, gdzie byli poddawani formom okrutnego, nieludzkiego i degradującego traktowania.

Unia Swobód Obywatelskich powołuje się na byłego pracownika Jeppsena, który mówi o "lotach tortur", które miały być bardzo dobrze płatne.

Amerykański rząd zwrócił się do sędziego federalnego, by pozew odrzucił, argumentując, że jego rozpatrywanie mogłoby doprowadzić do ujawnienia wrażliwych tajemnic państwowych..

Według przyjętego w czerwcu przez parlamentarzystów Rady Europy raportu szwajcarskiego senatora Dicka Marty'ego, CIA utrzymywała więzienia poza Stanami Zjednoczonymi, w tym w Polsce i Rumunii.