Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie zastępcze za Radę Miejską w Radomiu, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski. /Jacek Turczyk /PAP

Podstawą wygaszenia mandatu są ustalenia CBA dotyczące naruszenia przez prezydenta Radomia tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Według CBA Witkowski naruszył przepisy, bo przez kilka miesięcy, będąc prezydentem miasta, jednocześnie zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Prezydent Radomia oświadczał wielokrotnie, że nie naruszył ustawy antykorupcyjnej, bo udziałowcem spółki, która go powołała do rady nadzorczej, był Skarb Państwa.

Radomscy radni nie zgodzili się na wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. W takiej sytuacji w ubiegłym tygodniu poinformowano o zamiarze wydania w tej sprawie przez wojewodę mazowieckiego zarządzenia zastępczego za Radę Miejską Radomia.

Obowiązkiem wojewody było podjęcie działań w tej sprawie - powiedział wojewoda mazowiecki. Sipiera podkreślał, że jest to działanie prawne, a nie polityczne. Wojewoda jest w zakresie wyboru politykiem, ale nie w działaniach formalno-prawnych, tam tylko obowiązuje przepis prawny, niezależnie od jakiejkolwiek barwy politycznej - dodał.

Sipiera stwierdził, że polski ustawodawca tak skonstruował działania antykorupcyjne, żeby osobom pełniącym funkcje z wyboru, czy to radnym, wójtom, burmistrzom, prezydentom uniemożliwić sprzeczność interesów.

Ta sprawa dotyka dużego miasta mazowieckiego. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo z tego powodu ubolewam, że osoba pełniąca tak wysoką funkcję, literalnie nie potrafi czytać prawa i powoduje, że taki aspekt naruszenia tego prawa zaistniał - powiedział wojewoda.

Sipiera zaznaczył, że w państwie demokratycznym spór pomiędzy organami rozstrzyga niezawisły sąd. Ja sobie nie uzurpuję prawa, żeby za sąd decydować. Ja, jako organ państwa muszę działać - powiedział.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz podkreślił, że zarządzenie zastępcze wojewody o wygaszeniu mandatu zostało wydane, natomiast nie oznacza to, że pan prezydent Witkowski w tym momencie przestaje być prezydentem.

O tym, czy Radosław Witkowski przestanie być prezydentem Radomia, zadecyduje najprawdopodobniej sąd administracyjny, a w której instancji, okaże się w toku procedowania całej sprawy - dodał.

Rada miejska w Radomiu oraz prezydent Radomia mogą złożyć skargę na zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.

(ag)