Ministerstwo Edukacji Narodowej zmienia system egzaminów po podstawówce, gimnazjum i liceum. Nowy program wchodzi już od nowego roku szkolnego. Ideą nowych egzaminów jest - na każdym etapie - zadanie pytań w tej samej formie.

Będą to pytania zamknięte, oraz dwa lub trzy zadania, poza częścią pisemną, które mają zobrazować tok rozumowania uczniów. Kryteria ocen mają być stałe i jawne. Jest też nowość, np. przy egzaminach gimnazjalnych. Każdy uczeń będzie musiał, wspólnie z grupą kolegów, przygotować projekt na wybrany temat, który będzie oceniany jako efekt pracy zespołowej - wyjaśniła minister Katarzyna Hall:

Minister Hall zwraca uwagę, że nowa podstawa programowa ma sprawić, że nauczyciele będą bardziej indywidualnie podchodzili do uczniów. Nakłada na nich obowiązek indywidualnych zajęć z najbardziej uzdolnioną młodzieżą, ale także z tymi uczniami, którzy mają problemy w nauce.