W Niedzielę Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień. Tego dnia Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy poprzedzony wskrzeszeniem Łazarza. W nabożeństwie Niedzieli Palmowej radość tego wydarzenia przeplata się z powagą męki jaka czeka Chrystusa.

Niedziela Palmowa - dzień inicjujący Wielki Tydzień w kalendarzu może pojawić się pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Już w czwartym wieku w Jerozolimie powstał zwyczaj, zgodnie z którym tego dnia patriarcha otoczony radośnie okrzykującym tłumem wsiadał na oślicę i wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Na Zachodzie zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę w piątym i szóstym wieku.

Kojarzone z Niedzielą Palmową święcenie palm oraz procesje zdobyły popularność w dziewiątym wieku. Dwieście lat później włączono do liturgii papieskiej. Nazwa "Niedziela Palmowa" przyjęła się po soborze trydenckim (1545-1563). Obecnie tego dnia kapłan zakłada szaty koloru czerwonego, a odbywająca się w Palmową Niedzielę procesja ma charakter triumfalny. Kościół podkreśla, że Jezus wkracza do Jerozolimy jako Król i Pan i nawet jeżeli kilka dni później umiera okrutną śmiercią, to nie pozbawia go to majestatu. 

Jaka jest współczesna symbolika Niedzieli Palmowej? PRZECZYTAJ ROZMOWĘ Z DOMINIKANINEM OJCEM STANISŁAWEM TASIEMSKIM


Charakterystycznym elementem obchodów Niedzieli Palmowej są palmy przynoszone do kościołów przez wiernych. Są one też tematem wielu ludowych wierzeń:
- poświęcona palemka ma ochronić ludzi, ich domy i zwierzęta przed chorobami, czarami i ogniem
- poświęcona gałązka wystawiona w oknie podczas burzy ocali dom przed piorunem
- poświęcona gałązka ma właściwości lecznicze - połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, a sproszkowane bazie dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą
- palmę przynoszoną do kościoła należy zrobić własnoręcznie - piękna palma miała prawić, że dzieci będą zdrowo rosnąć