Resort skarbu przedstawił stoczniowcom z Gdyni i Szczecina najważniejsze założenia specjalnej ustawy dotyczącej ratowania zakładów. Minister Aleksander Grad zapewnia, że wdrożenie ustawy nie będzie możliwe bez zgody stoczniowców.

Bez tej ustawy nie można wdrożyć decyzji Komisji Europejskiej, a ustawy nie da się wdrożyć bez porozumienia społecznego - mówi minister Grad:

Komisja Europejska uznała, że pomoc udzielona stoczniom w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna, a polski rząd ma czas do końca maja na sprzedaż majątku zakładów. Bruksela nie daje jednak gwarancji, że nie będzie zwolnień w zakładach, dlatego jest gotowa zapewnić wsparcie dla zwalnianych pracowników z unijnych funduszy.

Stoczniowcy umówili się z przedstawicielami rządu na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu