Prezydent podpisze w Opolu Kartę rodzin wielodzietnych. Ale jej upowszechnienie blokuje minister transportu - informuje "Rzeczpospolita". Minister Sławomir Nowak jest głównym hamulcowym projektu zakładającego, że od stycznia 2014 roku w całej Polsce ruszy ogólnopolska Karta rodzin wielodzietnych. Prace nad nią trwają już od kilku miesięcy, koordynuje je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo powołało do wypracowania modelu Karty specjalny zespół. Oprócz przedstawicieli resortu uczestniczą w nim samorządowcy (m.in. burmistrz Grodziska Mazowieckiego, prezydent Lublina) oraz Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, organizacji, która promuje powstawanie Kart w gminach.  

Zespół ma już właściwie gotowy projekt Karty, przyjaźnie podchodzą do niego dopraszane ministerstwa, np. sportu czy kultury. Wyjątkiem jest właśnie resort transportu.  

Bez wprowadzenia zniżek na PKP trudno będzie upowszechnić Kartę w całej Polsce - przekonuje Łukasz Hardt, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ZDR 3+. Tłumaczy, że byłby to zdecydowany bodziec do tego, by Karty wprowadzało więcej gmin, a następnie, by ich posiadaczom zniżek udzielał biznes.  

Hardt wskazuje, że PKP mogłyby wręcz na tym zarobić. Koszty utrzymania pociągów i infrastruktury są stałe. Gdyby wprowadzić zniżki, wzrósłby popyt na usługi przewoźnika i mógłby to być dla niego zysk. Chodzi też o przekaz wizerunkowy - przekonuje Hardt.

Niechęć resortu transportu jest tym bardziej dziwna, że w tworzenie Karty, oprócz resortu pracy, bardzo mocno włączył się prezydent Bronisław Komorowski. Jej wprowadzenie postuluje w przygotowanym przez siebie programie prorodzinnym "Dobry klimat dla rodziny". Dzisiaj w Opolu weźmie z kolei udział w uroczystym spotkaniu, którego głównym punktem będzie podpisanie porozumienia dotyczącego opolskiej Karty rodziny i seniora. To inicjatywa na rzecz współpracy i wsparcia rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz osób starszych. Porozumienie zostanie zawarte między samorządem województwa opolskiego a kilkudziesięcioma samorządami lokalnymi z całego regionu.

Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu transportu, przekonuje, że jego ministerstwo nie zajmowało stanowiska "świadczącego o braku zgody" w sprawie zniżek na PKP. Dodaje, że resort złożył już do resortu pracy swoją propozycję. Nie ujawnia jednak jej szczegółów.

W związku z dzisiejszym artykułem w dzienniku Rzeczpospolita „Spór w rządzie o duże rodziny” informujemy, że:autor publikacji, red. Bartosz Marczuk otrzymał z MTBiGM w dn. 16.09.2013 r. wyjaśnienia stanowiska resortu w sprawie Karty rodzin wielodzietnych.Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, realizując zalecenia Ministra Sławomira Nowaka, zaproponowało konkretne rozwiązania służące pomocy rodzinom wielodzietnym w zakresie ulg kolejowych.Zgłoszona przez MTBiGM do Ministra Pracy i Polityki Społecznej propozycja resortu transportu sprowadza się do przyznania rodzicom - opiekunom takiej samej ulgi na przejazd koleją, jaką obecnie posiadają dzieci i młodzież do lat 24, czyli otwiera możliwość uzyskania ulgi dla całej rodziny.Resort zgłosił propozycje zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 – t.j).Propozycja została skierowana do MPiPS w dniu 11 września 2013 roku. Propozycje MTBiGM będą teraz oceniane i dyskutowane w Zespole ds. Karty Dużej Rodziny.Z inicjatywy MTBiGM został również przygotowany uchwalany obecnie przez Sejm program Mieszkanie Dla Młodych, wpierający dzietność oraz pomagający młodym rodzinom zakupić pierwsze mieszkanie.

"Rzeczpospolita"

(mpw)