Trybunał Konstytucyjny uznał amnestię maturalną za niezgodną z Konstytucją. Decyzja nie oznacza unieważnienia świadectw maturalnych wydanych na podstawie "amnestii".

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, na mocy których zostały one wydane nie unieważnia tych świadectw - powiedziała sędzia Ewa Łętowska w uzasadnieniu do wyroku TK:

Trybunał Konstytucyjny uznał też za niezgodne z prawem rozdzielenie poziomów egzaminu maturalnego oraz sposób porównywania wyników z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uznane za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenie o maturach tracą moc po 12 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchaj reporterki RMF FM Agnieszki Burzyńskiej:

Jakie będą konsekwencje polityczne dla wicepremiera Giertycha i jak premier Jarosław Kaczyński ocenia wyrok Trybunału? Reporter RMF FM Mariusz Piekarski:

O decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „amnestii maturalnej” zapytaliśmy samych zainteresowanych - maturzystów. Posłuchaj: