Sejmowa komisja ds. nacisków może działać, ale w węższym zakresie - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie nie przychylili się do wniosku PiS i uznali, że samo powołanie komisji było zgodne z ustawą zasadniczą, ale Trybunał zakwestionował zakres jej działania.

Chodzi o to, że uchwała określa w artykule 1. zakres działania. I tu wszystko jest w porządku. Ale w artykule 2. autorzy uchwały, oprócz tytułowych nacisków, dopisali jeszcze: badanie, czy były niszczone dowody, czy dochodziło do ujawnienia tajemnicy państwowej i ustalenie, czy i jakie korzyści osiągnęły rozmaite osoby przez wywieranie owych nacisków. To właśnie Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją. Uchwałę trzeba będzie zatem znowelizować, ale komisja może pracować nadal. Pięcioro z piętnastu sędziów złożyło zdanie odrębne.