W środę pełny skład Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzy skargę posłów PiS na powołanie sejmowej komisji śledczej ds. nacisków. Rozprawie ma przewodniczyć prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą będzie Andrzej Rzepliński.

Powołana w styczniu z inicjatywy PO komisja śledcza ds. nacisków bada sprawę zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków rządów, komendanta głównego policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na funkcjonariuszy policji, CBA, ABW i prokuratorów w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Uchwałę Sejmu powołującą komisję zaskarżył w lutym do TK klub PiS, argumentując, że zakres prac komisji jest nieprecyzyjnie określony, co jest niezgodne z konstytucją. Według posłów PiS komisję powołano, by znaleźć argumenty na to, że poprzedni rząd łamał prawo i chodzi o znalezienie haków na poprzedni rząd.

Uzasadnienie wniosku PiS w dużej mierze opiera się na orzeczeniu TK w sprawie sejmowej komisji śledczej ds. banków, którą TK uznał za niekonstytucyjną z powodu zbyt szeroko określonego zakresu jej prac. Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski zapewniał, że PO dysponuje ekspertyzami, które dowodzą konstytucyjności uchwały.