Bartłomiej Sienkiewicz rozstając się z resortem spraw wewnętrznych dał kilkutysięczne nagrody szefom i zastępcom szefów służb podległych ministerstwu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o 13 osób. Kolejne nagrody mieli dostać wszyscy urzędnicy MSW.

Każda z 13 osób dowodzących policją, strażą pożarną, graniczną i BOR-em dostała prawie siedem tysięcy złotych. MSW zaznacza, że to nagrody kwartalne.

Co więcej, nagrody w wysokości do 2 tysięcy złotych brutto mieli też otrzymać wszyscy urzędnicy pracujący w ministerstwie.

Rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak twierdzi, że były powody nagrodzenia szefów służb. Przykład? - straż graniczna.

Musimy pamiętać o kwestiach związanych ze wzmocnieniem polsko-ukraińskiej granicy. A więc tam byli skierowani strażnicy graniczni, było to przygotowywane, wdrożone w życie - to wyjaśnienia Woźniak.

Natomiast komendanci policji pilnowali wdrożenia reorganizacji CBŚ. Nowa komórka ma powstać w tym tygodniu.