Senacka poprawka do znowelizowanej we wrześniu przez Sejm ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przyznaje policji prawo posiadania narkotyków w ilościach niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy.

"Policja potrzebuje takich uprawnień, chociażby przy szkoleniu psów" - uzasadniała w Senacie stanowisko Komisji Praw Człowieka i Praworządności Anna Bogucka-Skowrońska. Poinformowała też, że komisja proponuje wykreślenie zapisu mówiącego, iż nie podlega karze właściciel lub zarządca zakładu prowadzącego działalność usługową, który wiedział, że na jego terenie rozprowadzano narkotyki i nie powiadomił organów ścigania, jeżeli obawia się "odpowiedzialności karnej grożącej jego najbliższym". "Przepis ten, umieszczony wprost w ustawie może pokazywać drogę unikania odpowiedzialności prawnej właścicielom zakładów wymienionych w ustawie" - mówiła Bogucka-Skowrońska. Przypomniała, że odpowiednie przepisy dotyczące tzw. "prawa do milczenia" znajdują się w Kodeksie Karnym.

Gdyby poprawka została przyjęta, w nowelizacji zostałby zapis, że właścicielom albo "działającym w ich imieniu zarządcom" m.in. "zakładów gastronomicznych i lokali rozrywkowych", którzy mając wiarygodne informacje o sprzedaży, nakłanianiu lub dzieleniu się narkotykami, nie powiadomią o tym policji, grozi do trzech lat więzienia i grzywna. Sąd może, zgodnie z ustawą, nakazać zniszczenie narkotyków.

Sejm, nowelizując ustawę, usunął przepis zezwalający na posiadanie niewielkich ilości narkotyków do własnego użytku. Obecnie ma to być karane. Karalne będzie też posiadanie środków psychotropowych pochodzenia naturalnego, m.in. grzybów halucynogennych.

Podczas dyskusji senatorowie podkreślali, że nowelizacja była potrzebna, ale zwracali też uwagę, że ustawa ta służy bardziej zwalczaniu narkomanii niż jej przeciwdziałaniu; daje podstawy do działań policji, ale nie zawiera instrumentów, które dawałyby sądom możliwość sprawnego orzekania w sprawach związanych z narkotykami. Według senatorów, potrzebny jest ogólnopolski program przeciwdziałania narkomanii. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Tronczyński zapewnił, że taki program jest przygotowywany. Senatorowie podkreślali także, że pieniądze na walkę z narkomanią muszą pochodzić również z budżetu państwa i nie można kwestii finansowych pozostawiać tylko samorządom i organizacjom pozarządowym.

Głosowanie nad ustawą odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w środę, po zakończeniu prac komisji nad poprawkami, które zostały zgłoszone podczas dyskusji.

14:30