Aż 70 procent kompetencji Ministerstwa Łączności przejmie Urząd Regulacji Telekomunikacji. Jak zapowiedział prezes urzędu Marek Zdrojewski będzie to placówka niezależna od administracji rządowej.

Zgodnie z nowymi przepisami urząd zacznie działać od nowego roku. Ustawa daje jego prezesowi bardzo szerokie kompetencje. Będzie on między innymi wydawał zezwolenia na działalność telekomunikacyjną a także, w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, organizował przetargi na rezerwacje częstotliwości radiowych i telewizyjnych. W gestii Urzędu Regulacji Telekomunikacji będzie leżało także przygotowanie nowego przetargu na UMTS w 2002 roku, który wyłoni czwartego operatora telefonii trzeciej generacji.

00:10