Czy są jacyś politycy, którym po usunięciu lub po ich dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w dowolnych partiach Polskie Stronnictwo Ludowe odmówiłoby przyjęcia do swojego klubu parlamentarnego i wystawienia na wysokich miejscach w następnych wyborach do Sejmu i Senatu?