Komisja Robotnicza Hutników Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków podjęła decyzję o przekazaniu kwoty 10 tysięcy złotych na budowę pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na krakowskim placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (dawny Dworcowy).

Taką informację przekazał przewodniczącemu Stowarzyszenia im. płk. Ryszarda Kuklińskiego Henrykowi Pachowi wiceprzewodniczący KRH Roman Wątkowski. Wzruszony tym wspaniałym gestem Pach odpisał hutnikom:

"Sześć lat temu pierwsi i zdecydowanie poparliście konieczność i należność monumentalnej wdzięczności Pułkownikowi Kuklińskiemu za to, co - narażając życie własne i rodziny - uczynił dla świata i Polski. Przez ten czas nigdy nie popadliście w zniechęcenie obserwując trudy realizacji tego projektu. Pułkownik był Waszym gościem 30 kwietnia 1998 r. Tego też dnia Senat Stanów Zjednoczonych AP - którego wielu znaczących Obywateli wcześniej upominało się wobec władz III RP o dobre imię Pułkownika tak oczernione urzędowo w Polsce - ostatecznie przyjął Polskę do NATO. W Jego i Waszej obecności znaleźliśmy się znów we właściwej części świata. Pułkownik Ryszard Kukliński od 1972 r.  był tam pierwszym polskim żołnierzem. To właśnie Nowohuckiej, Hutniczej “Solidarności" dziękował Pułkownik za całą, naszą, wielką "Solidarność" 1980 - 1981 r. i rozumną walkę przez lata 80. ub. wieku."

Koszt wzniesienia monumentu, o którym wielokrotnie tutaj pisałem, wynosi 600 tysięcy zł. Pierwszymi ofiarodawcami byli przyjaciel płk. Kuklińskiego z okresu służby w Ludowym Wojsku Polskim płk Roman Barszcz z małżonką, ostatnio wpłacił na ten cel także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej - jego dawny podwładny w Oddziale Planowania Strategiczno-Obronnego Sztabu Głównego LWP, który stwierdził w jednym z wywiadów prasowych, że nie miał w życiu lepszego oraz bardziej pracowitego i utalentowanego przełożonego, w dodatku tak znakomicie kamuflującego współpracę z Amerykanami.

Henryk Pach słusznie uważa, że do realizacji budowy pomnika będzie można przystąpić dopiero wówczas, gdy Stowarzyszenie zgromadzi przynajmniej połowę potrzebnych na niego środków. Liczy na poważną dotację ze strony władz Krakowa, którego płk Kukliński jest honorowym obywatelem.

Pieniądze  można wpłacać wyłącznie na konto w Banku Pekao SA 84 1240 4588 1111 0010 2578 1086 z dopiskiem: "cel statutowy - pomnik".