​Grupa patriotów z dowódcą Jednostki Strzeleckiej nr 3003 Romanem Chandohą na czele postanowiła upamiętnić przypadające 15 czerwca przyszłego roku 100-lecie jednej z najsławniejszych szarż w historii polskiej kawalerii, jaką wykonał II szwadron ułanów z II Brygady Legionów Polskich rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza pod Rokitną - poinformował portal wdolnymslasku.pl.

Szarża, porównywana do Somosierry, przeszła do legendy jako jeden z najbardziej symbolicznych czynów oręża polskiego w historii. Wszystkie ważniejsze pola bitew legionowych na terenie Polski i Ukrainy zostały upamiętnione, z wyjątkiem Rokitny. Nazwa Rokitna znajduje się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, polegli ułani mają grobowiec na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, jednak samo miejsce bitwy nie jest w żaden sposób upamiętnione. Miejsca wielkich wydarzeń historycznych powinny być zaznaczone w terenie, aby kiedyś nasi wnukowie mogli tam przyjść i przypomnieć sobie, o czym uczyli się w szkole, o czym śpiewali przy harcerskim ognisku. Wędrowcy docierają do Lasków, Krzywopłotów, Łowczówka, Rafajłowej, Kościuchnówki, Cecory, Kłuszyna i Smoleńska. Odwiedzają Kamieniec Podolski i Chocim. Patrzą na to samo niebo, w które patrzyli kiedyś umierający bohaterowie, patrzą na kwiaty, które wyrosły z ich krwi  - powiedział portalowi przewodniczący zawiązanego niedawno Komitetu Budowy Pomnika pod Rokitną zamieszkały w Kanadzie Piotr W. Jakubiak, który od wielu lat zajmuje się historią polskich legionistów i ubolewa, że polegli blisko sto lat temu ułani rtm. Dunin-Wąsowicza nie zostali jeszcze godnie uhonorowani na polu bitwy.

Warto przypomnieć piękną inskrypcję na grobowcu rokitniańczyków, których ekshumowano i przeniesiono z pełnym ceremoniałem wojskowym na krakowski cmentarz w 1923 roku. Ponieważ mój dziadek śp. Stanisław Bukowski był kawalerzystą sławnego szwadronu, często zabierał mnie na miejsce wiecznego spoczynku swoich kolegów i do dzisiaj pamiętam te wzniosłe słowa:

Błyskawice ich szabel były jutrzenką wolności

Widziały ich śnieżne szczyty Karpat

 i srebrzyste wody Cisu

 i bystre fale Czeremoszu

 i lasy bukowiańskie ich widziały

 i brzegi Prutu i błonia naddniestrzańskie

 i besarabskie stepy i Dzikie Pola

 Padli na polach Rokitny

 Ad maximam Poloniae gloriam.

            Krajowych wpłat na budowę pomnika można dokonywać na konto Związku Strzeleckiego Strzelec-OSW w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy nr 69 9591 0004 2001 0000 5119 0001 z dopiskiem "Budowa Pomnika w Rokitnem", a z zagranicy: Bank BPS S.A. kod SWIFT: POLUPLPR plus nr powyższy numer konta.

Adres siedziby Komitetu: ul. Wojska Polskiego 20, 55-100 Trzebnica, tel. 071 312 19 02, e-mail: trzebnica-js3003@wp.pl.