Kraków, 10 lipca 1014

Pan Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP

Szanowny Panie Ministrze!Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie prosi Pana o stosowną interwencję dyplomatyczną wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, które w skandaliczny i niezgodny z faktami sposób określiło rozebranie pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Limanowej jako akt bluźnierczy i świętokradczy, a także naruszający treść umowy między FR a Rzeczpospolitą Polską w sprawie pochowków i miejsc pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 roku.

W nocie rosyjskiego MSZ to, co stało się w Limanowej określono jako rozpętywanie "wojny pomnikowej" przed 70. rocznicą zwycięstwa Związku Sowieckiego w II wojnie światowej. Czytamy w niej również, że "coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu wobec pomników czerwonoarmistów, a także do prób nieuzgodnionego ich przenoszenia".

Burmistrz Limanowej Władysław Bieda dokładnie wyjaśnił, że rozbiórka sowieckiego monumentu nastąpiła w sposób całkowicie zgodny z prawem, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która poinformowała o tym zamiarze Rosjan, a ci nie udzielili żadnej odpowiedzi, co zostało słusznie zinterpretowane jako brak ich zainteresowania tą sprawą.

Teraz odważnie realizujący polską rację stanu polski samorządowiec, któremu należą się słowa uznania od wszystkich polskich środowisk patriotycznych, został niesłusznie oskarżony o działania niezgodne z prawem i wywoływanie "wojny pomnikowej".

Czytając oświadczenie rosyjskiego MSZ odnieśliśmy wrażenie, że to nadal mentalnie zakorzenieni w poprzedniej epoce nasi wschodni sąsiedzi chcą rozpętać taką wojnę, cynicznie i całkowicie nietrafnie wykorzystując limanowski przykład. Mamy nadzieję, że Pan Minister da właściwą odpowiedź  swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, a haniebne pozostałości po sowieckim zniewoleniu będą systematycznie znikać z polskiej ziemi.

Sekretarz POKiN  - Edward Wilhelm Jankowski
Przewodniczący POKiN - Jan Piotr Jarosz