Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, która krwawe i okrutne działania tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie uznaje za ludobójstwo. Jednak na tym sprawa się nie kończy.

Wspomniana rezolucja przyjęta została 27 bm. na posiedzeniu w  Strasburgu. Była ona prawie jednogłośna, bo 117 głosów oddano za przy 1 głosie przeciw. Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ofiarami tego ludobójstwa są głównie chrześcijanie z różnych odłamów, w tym też katolicy i prawosławni, oraz przedstawiciele innych mniejszości religijnych. W ciągu zaledwie kilku lat  (tak w wyniku masowych mordów, jak i wypędzenia ) liczba chrześcijan na Bliskim Wschodzie spadła w zastraszający sposób. Dla przykładu, w Iraku z 1,4 mln do 275 tys. oraz w Syrii z  1,25 mln do 500 tys. I będzie spadać nadal, o ile społeczność światowa nie powstrzyma fanatycznych zbrodniarzy muzułmańskich.

Decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego nie kończy procesu uznania ludobójstwa. 4 lutego br. bowiem odbędzie się kolejne głosowanie, tym razem  w Parlamencie Europy. Niestety niektórzy parlamentarzyści europejscy mają kłopoty z opowiedzeniem się po stronie prawdy, głównie ze względu na tzw. "poprawność polityczną" i nieskrywaną niechęć do chrześcijaństwa, a także ze względu na silne mniejszości muzułmańskie w swoich krajach. Dlatego też różne środowiska wystąpiły z petycją do władz Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W petycji tej czytamy: "Nie możemy przyzwalać na te zbrodnie poprzez nasze milczenie. Musimy domagać się, aby instytucje UE i ONZ oficjalnie uznały działania Państwa Islamskiego za ludobójstwo. Podpisując tę petycję, wysyłasz wiadomość do przedstawicieli różnych grup w Parlamencie Europejskim."

Dokument ten w języku polskim można znaleźć na tej stronie internetowej.

Warto go przeczytać i podpisać. W ten sposób, niezależnie od naszych przekonań religijnych, można pomóc prześladowanych. Oczywiście sama rezolucja niczego nie rozwiąże, ale będzie krokiem w kierunku wymuszenia na społeczności światowej stosownej reakcji na zbrodnie przeciwko ludzkości.