W Faktach RMF FM apelujemy do nauczycieli - uwolnijcie uczniom święta - nie zadawajcie im prac domowych na bożonarodzeniowe ferie. Tym bardziej, że są naukowe dowody na to, że przerwy w nauce wcale nie przeszkadzają w zdobywaniu wiedzy.

Naukowcy z Ohio State University postanowili sprawdzić, jakie są pożytki z eksperymentu, który wprowadziła część szkół w Stanach Zjednoczonych. Polega on na tym, że rezygnuje się z tradycyjnych wakacji, rok szkolny rozciąga na wszystkie 12-cie miesięcy, a dni wolne rozrzuca sie równomiernie to tu, to tam, w porcjach po nie więcej, niż dwa tygodnie. Zdaniem niektórych wakacje i w ogóle dłuższe okresy wolnego sprawiają, że dzieci zapominają czego się nauczyły.

I cóż się okazało? Dzieci uczone w nowym systemie wcale nie osiągały lepszych wyników, niż ich koledzy cieszący się normalnymi wakacjami. Może i w lecie zdobywały dodatkową wiedzę, ale w ciągu pozostałej części roku uczyły się wolniej. Przerwy w nauce są więc potrzebne i nikomu nie zaszkodzą, jeśli oczywiście przed świętami dzieciaki przeczytają co trzeba i odrobią co mają do odrobienia.