Nie ustaje dyskusja na temat przyczyn ocieplenia klimatu. Są nowe dowody na to, że cykl aktywności Słońca miał w historii poważny wpływ na klimat na Ziemi. Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że takie efekty były widoczne jeszcze 2000 lat temu.

Badania kilkunastocentymetrowego stalagmitu z jaskini w stanie Zachodnia Virginia pokazały wyraźne ślady zmian klimatycznych. Odkryto siedem okresowych zmian, następujacych w cyklach po półtora tysiaca lat, odpowiadających zmianom intensywności promieniowania słonecznego. W czasach, kiedy Słońce słabło, Ocean Atlantycki ulegał ochłodzeniu, opady atmosferyczne były mniejsze i rozpoczynały się susze trwajace nawet setki lat. Co do ostatnich 2-ch tysięcy lat, pomiary nie są już tak wiarygodne, nie sposób bowiem wykluczyć wpływu lokalnych społecznosci, na stosunki wodne na tym terenie. Przeciwnikom teorii, że to człowiek odpowiada za obecne ocieplenie klimatu, przybył jednak kolejny poważny argument...