Być może już z początkiem przyszłego roku akademickiego, w Krakowie rozpocznie działalność Centrum Kopernika. Takie informacje przekazał dziennikarzom ksiądz profesor Michał Heller, który na stworzenie Centrum przeznaczy sumę ponad półtora miliona dolarów, otrzymaną w ramach przyznanej mu prestiżowej Nagrody Templetona.

Centrum Kopernika to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jak podkreśla profesor Heller, jego celem będzie badanie relacji między nauką (głównie naukami ścisłymi), filozofią i teologią. W przyszłości oprócz zespołów zajmujących się konkretnymi problemami, w Centrum zostaną uruchomione interdyscyplinarne studia podyplomowe, a potem także doktoranckie. Zapytałem Profesora o ideę przyświecającą stworzeniu Centrum:

Ksiądz profesor Michał Heller z Wydziału Filozoficznego PAT to pierwszy polski zdobywca Nagrody Templetona, przyznawanej co roku za prace na rzecz tworzenia pomostów między nauką a religią. Wręczenie nagrody nastąpi 7 maja w Buckingham Palace w Londynie.