O tym, że problemy w domu wpływaja na naukę dzieci, nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz jednak naukowcom udało się po raz pierwszy dokładniej zbadać ten mechanizm. Badacze z Uniwersytetu Rochester potwierdzili, że dzieci, które martwią się konfliktowymi sytuacjami w domu, mają w szkole zdecydowanie większe kłopoty z koncentracją.

Prowadzone przez trzy lata badania, obejmujące ponad 200 uczniów w wieku od 6 lat, pokazały, że domowe kłopoty są przyczyną ponad jednej trzeciej przypadków szkolnych problemów w nauce. Dzieci, które bywają w domu świadkami konfliktów miedzy rodzicami, w szkole gorzej współpracują z rówieśnikami, nie słuchają dokładnie poleceń nauczycieli, nie są w stanie w pełni skoncentrować się na stojących przed nimi zadaniach.

Wniosek wydaje się jasny. Jeśli naprawdę chcesz pomóc dziecku w nauce, zapewnij mu domowy święty spokój...

Z Bogdanem Zalewskim opowiadamy się za świętym spokojem.