Komórki macierzyste na życzenie - coraz bliżej. Naukowcy z Kalifornii opracowali nową metodę tworzenia komórek, które mogą przemienić się w dowolną tkankę ciała. To wielka nadzieja medycyny.

Nowa metoda daje realne szanse, by komórki macierzyste przydatne do terapii tworzyć z dorosłych komórek organizmu pacjenta. Do tej pory takie procedury były bardzo mało efektywne. Dzięki zastosowaniu trzech substancji, testowanych wcześniej w badaniach klinicznych, udało się dwukrotnie przyspieszyć przemianę komórek dorosłych w macierzyste i około 200 razy zwiększyć efektywność tego procesu. To sprawia, że szanse wykorzystania tych komórek w medycynie gwałtownie rosną. Co ważne nie towarzyszą tej metodzie wątpliwości natury etycznej, gdyż nie używa się komórek embrionalnych. Po drugie, nie ma ryzyka, że nowe tkanki zostaną odrzucone, gdyż powstają z pobranej wcześniej, własnej komórki pacjenta. Oby prace nad tą metodą postępowały teraz równie szybko jak rosną związane z nią nadzieje...

Z Mają Dutkiewicz i Michałem Kowalewskim o nowych nadziejach, związanych z badaniami komórek macierzystych.