Dzielnica przekazała wykonawcy przebudowy ulicy Przasnyskiej teren pod plac budowy. Przebudowa obejmie odcinek 600 m, od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

W styczniu zaprezentowaliśmy mieszkańcom wstępną koncepcję przebudowy ul. Przasnyskiej na odcinku od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. Jednym z elementów spotkania był wspólny spacer mieszkańców z projektantem. Do przedstawionej koncepcji zbieraliśmy także pisemne uwagi od mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych. Większość ze zgłoszonych propozycji udało nam się uwzględnić w projekcie budowlanym, mam wiec nadzieję, że finalny wygląd i zastosowane rozwiązania drogowe zostaną dobrze przyjęte przez mieszkańców - powiedział burmistrz Żoliborza Paweł Michalec.

Przebudowa ma objąć ok. 600 m Przasnyskiej od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac ma powstać również rondo na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera oraz prawidłowe powiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego (gdzie ma powstać rondo w ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich). Wyremontowany ma zostać także fragment ulicy Duchnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską.

Prace związane z przebudową ulicy Przasnyskiej obejmą odcinek pomiędzy ul. Duchnicką a ul. Rydygiera o długości ok 200 m, na którym zgodnie z projektem chodniki pojawią się po obu stronach ulicy. Poszerzony też zostanie pas zieleni od strony Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, a sama jezdnia zmieni szerokość na 5 m. Zieleń urządzona pojawi się też w miejscu obecnego dzikiego parkingu w pobliżu adresu ul. Rydygiera 21a, posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Przy ulicy zaprojektowanych zostało 7 równoległych miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej z ul. Duchnicką zastosowana zostanie wyniesiona powierzchnia, co wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych i uspokojenie ruchu. Podobne rozwiązanie zaprojektowano przy przejściu dla pieszych.

Odcinek przebudowy ulicy Przasnyskiej o długości ok. 400 m obejmie teren od skrzyżowania z ulicą Rydygiera do ul. Krasińskiego. W tej części w większości zachowana zostanie szerokość ulicy 7 m, częściowo zostanie tylko zawężona do 6 m w okolicy nowego, wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości adresu Przasnyska 11. Drugie przejście dla pieszych zaprojektowane z azylem bezpieczeństwa znajdzie się na wysokości posesji Przasnyska 4A. Dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami wybudowane będą na wysokości numeru 6A, a pozostałe - równoległe - pojawią się pod budynkami Przasnyska: 7, 9, 11.

Skrzyżowanie z ulicą Rydygiera zamienione zostanie natomiast na minirondo, ale dostosowane będzie szerokością do wymogów, które umożliwią przejazd nim autobusów miejskich.

Ulica Przasnyska słynie ze szpaleru dorodnych, ale i wiekowych kasztanowców. Dlatego na wysokości numeru Przasnyska 4 płyty chodnikowe przy tych drzewach zostaną usunięte i poszerzone będą misy, aby drzewa miały lepsze warunki do życia.

Uzgodniliśmy z wykonawcą, że w pobliżu drzew i krzewów prace będą wykonywane ręcznie, z należytą starannością i pod nadzorem, a wokół drzew i krzewów będzie wyznaczona strefa ochronna. Inspektorzy nadzorujący przebudowę ulicy, jak i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska prowadzić będą regularny monitoring prawidłowego zabezpieczenia zieleni i prowadzonych przy drzewach prac - poinformował żoliborski ratusz.