W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, miał miejsce pierwszy przełomowy zabieg leczenia ostrego udaru mózgu u trzynastoletniego dziecka. Pacjent został przywieziony z Ciechanowa. Operacja odbyła się z wykorzystaniem trombektomii mechanicznej - najnowszej metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, polegającej na instrumentalnym usunięciu skrzepliny z naczynia tętniczego mózgowia.

Dzięki błyskawicznej reakcji, ogromnemu zaangażowaniu i współpracy pomiędzy lekarzami ze Szpitala w Ciechanowie oraz specjalistami z Kliniki Neurologicznej, Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Pracowni Radiologii Zabiegowej w proces decyzyjno-leczniczy zabieg trombektomii zakończył się sukcesem - czytamy w informacji przedstawionej przez szpital.

Lekarze działali w sytuacji „niestandardowej” ze względu na brak istniejących wytycznych co do zasad leczenia zabiegowego, opieki anestezjologicznej i neurologicznej dzieci z udarem mózgu. Ich postawa oraz kreatywne poszukiwanie efektywnych rozwiązań problemu zasługuje na ogromne uznanie. Według udokumentowanych danych jest to drugi lub trzeci przypadek leczenia zabiegowego udaru u dziecka w Polsce. Jest to także najmłodszy pacjent poddany trombektomii w naszym kraju - dodają autorzy komunikatu.

Młody pacjent po zabiegu trombektomii i krótkim pobycie w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM został przetransportowany do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Opracowanie: