Domki, które w 2020 roku zbudowano przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach w ramach „przeciwdziałania Covid 19”, uznane zostały za samowolę i budowlaną i oficjalnie nadają się do rozbiórki.

W 2020 roku na terenie objętym zakazem zabudowy i szczególnie zagrożonym powodzią postawiono 10 domów. Podstawą formalną inwestycji było oświadczenie złożone w Starostwie Powiatowym w Pucku, w którym jako cel budowy wskazano właśnie przeciwdziałanie Covid-19. Tym samym inwestycja mimo braku pozwolenia na budowę nie była wstrzymywana, bo powstawała na podstawie specustawy ws. zwalczania Covid-19, wyłączającej stosowanie prawa budowlanego. 

Domki ostatecznie zostaną rozebrane jako samowola budowlana. Działka, na której realizowano inwestycję, położona jest na renie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, czyli objętym ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. 

"Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku podjął decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pucku o rozbiórce samowolnej zabudowy 10 budynków przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach" - informuje Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Od decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. "Gmina Kosakowo od samego początku interweniowała w tej sprawie zgłaszają inwestycję na terenach z zakazem zabudowy, dlatego bardzo cieszy fakt że po kilku latach została podjęta taka właśnie decyzja"-  dodaje Majek.

Inwestor został ukarany grzywną przez Sąd w Wejherowie z ustawy o ochronie środowiska. Opracowanie: