Podwyżki wynagrodzenia o tysiąc złotych domagają się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy uczestniczyli w czwartek w proteście przed lubelskim ratuszem. Jak przekazał urząd miasta, roczny koszt wzrostu wynagrodzeń w MOPR przy postulowanej kwocie wyniósłby ok. 7,2 mln zł.

Przed lubelskim ratuszem w czwartek odbyła się pikieta części pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod hasłem "Milczący protest - brak słów". W manifestacji uczestniczyło około 100 osób. Będącym w sporze zbiorowym z pracodawcą związkom zależy głównie na podwyżce wynagrodzeń dla pracowników o 1 tys. zł.

"Odpowiedzialna praca - nędzna płaca"

Mamy świadomość, że być może na chwilę obecną to przerasta możliwości finansowe miasta, natomiast liczymy na osiągnięcie jakiegoś porozumienia, czy harmonogramu. Jednak rozmowy nie przynoszą żadnych owoców - powiedział PAP przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej działającego w MOPR w Lublinie Grzegorz Orłowski.

Podkreślił, że dotychczasowe podwyżki są niesatysfakcjonujące.

Cytat

Tym bardziej, że do "wora" pomocy społecznej wrzucanych jest teraz coraz więcej spraw i zadań m.in. pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. To nie jest tak, że my nie chcemy pomagać - bo chcemy - ale obowiązków przybywa, a nie idzie za tym wzrost wynagrodzenia. Często mówi się nam, że to jest "służba", ale pracownicy podkreślają, że "służbą" nie posmarujemy chleba, nie włożymy nic do garnka
- dodał Orłowski.

Uczestnicy czwartkowego protestu przed ratuszem byli ubrani na czarno, mieli ze sobą czarne balony i przynieśli transparenty z napisami: "Coraz więcej zadań i kwalifikacji, bez doceniania i gratyfikacji", "Odpowiedzialna praca a głodowa płaca", "Świadczymy pracę socjalną za pensję minimalną", "Płace minimalne - obowiązki ministerialne", "Odpowiedzialna praca - nędzna płaca", "Zarobki pracowników MOPR-u to ubóstwo".

Od kiedy trwa spór pracowników z pracodawcą?

Dyrektor MOPR w Lublinie Katarzyna Fus przekazała PAP, że spór zbiorowy pomiędzy związkami zawodowymi, a pracodawcą trwa od lipca 2021 roku. Obecnie jest w fazie mediacji.

Z jednym z trzech działających w Ośrodku związków zawodowych zawarto już porozumienie częściowe, czego efektem była regulacja płac w czwartym kwartale ub. r. Dwa związki zawodowe nie wyraziły dla niej akceptacji, jako częściowego spełnienia ich oczekiwań - poinformowała dyrektor.

Jak sprecyzowała, ta ostatnia podwyżka wyniosła ok. 200 zł brutto i objęła 479 etatów, co oznacza łączny koszt ponad 133 tys. zł miesięcznie.

Cytat

Co istotne, regulacja płac w odniesieniu do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie miała także miejsce w 2020 r. i wyniosła wówczas około 300 zł na etat
- dodała Fus.

Jaki byłby koszt podwyżki dla MOPR-u?

W MOPR w Lublinie zatrudnionych jest 500 pracowników. Koszt podwyżki oczekiwanej przez związki zawodowe, tj. 1 tys. zł na etat, wyniósłby miesięcznie około 598 tys. złotych.

Jako kierownik jednostki budżetowej funkcjonuję rokiem budżetowym i muszę pamiętać o możliwościach finansowych Ośrodka. Chcę jednak przy tym podkreślić, że jako pracodawca zawsze mam na uwadze dobro moich pracowników i pochylam się nad ich propozycjami (...). Dlatego mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia i znaleźć kompromisowe rozwiązanie - zapewniła Katarzyna Fus.

Do sprawy odniosła się również rzecznik prasowy prezydenta Lublina Katarzyna Duma. "Czekamy na efekt prowadzonych rozmów, które toczą się przy udziale mediatora. Liczba etatów w MOPR w Lublinie finansowanych w ramach zadań własnych budżetu miasta to 428,75 etatów. W odniesieniu do kwoty podwyżki 1 tys. zł na etat, roczny koszt takich podwyżek (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) wyniósłby ok. 6,2 mln zł" - podkreśliła rzeczniczka.

Zwróciła uwagę, że dodatkowo część pracowników MOPR (68 osób) realizuje zadania ustawowo zlecone gminie, jak zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych czy fundusz alimentacyjny, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Cytat

W celu uniknięcia dysproporcji w wysokości płac podwyżka wynagrodzeń powinna objąć również te osoby. Ponieważ dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niewystarczająca i miasto co roku dokłada środki własne na realizację powyższych zadań (planowana kwota w 2022 roku - 1,9 mln zł), wiązałoby się to z koniecznością pokrycia kosztów tych podwyżek również z budżetu miasta, co stanowiłoby dodatkową kwotę ok. 1 mln. zł
- przekazała Katarzyna Duma.

Poinformowała, że łącznie roczny koszt wzrostu wynagrodzeń w MOPR przy postulowanej kwocie podwyżki 1 tys. zł na etat wyniósłby ok. 7,2 mln zł.