Fungarium - liczące ok. 11 tys. okazów grzybów mikroskopowych i makroskopowych badacza Marka Wołkowyckiego zostało w środę przekazane do Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce (Podlaskie). Będą służyć badaniom naukowym.

Marek Wołkowycki jest pracownikiem Katedry Hodowli i Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Fungarium przekazano w środę w Centrum Naukowo-Badawczym Instytutu Nauk Leśnych PB, który mieści się w Hajnówce.

Różne zidentyfikowane okazy grzybów - w połowie mikro- i makroskopowe - w zasuszonej firmie, przygotowane do tego i zabezpieczone, umieszczone w kopertach wraz ze szczegółowymi etykietami, opisami (np. nazwa gatunku, data i miejsce zbioru), zdjęciami (także mikroskopowymi), (razem ok. dwustu pudeł), badacz pozyskał głównie z Polski północno-wschodniej - w tym z Puszczy Białowieskiej, ale też z różnych krajów w Europie, z obu Amerykach, Azji. 

Zbierał je - jak powiedział PAP - od 1989 r. gdy był jeszcze uczniem szkoły średniej i zajmował się tą tematyką hobbystycznie. Okazy mikroskopowe są niewidzialne gołym okiem, makroskopowe mają powyżej 2 mm - wyjaśnił badacz.

Wołkowycki powiedział PAP, że fungarium jest zarejestrowane - już jako uczelniane - w światowej bazie fungariów i zielników w Nowym Jorku (Index Herbariorum), nie można tam rejestrować prywatnych, stąd też przekazanie zbioru uczelni. 

Międzynarodowe przepisy wymagają, aby takie zbiory miały charakter instytucjonalny, gdyż takie okazy są traktowane jako element dobra i dziedzictwa narodowego, podlegają ochronie prawnej, tak jak np. zielniki, zbiory biblioteczne czy dzieła sztuki. 

Podkreślił, że chodzi mu też o to, aby zgromadzona przez niego kolekcja służyła nauce i naukowcom. Dodał, że fungarium może być wykorzystywane do badań naukowych np. nad nowymi właściwościami grzybów np. w walce z rakiem, ale też do badań taksonomicznych, czyli nad kwalifikacją i oznaczaniem nowych gatunków na świecie, badań genetycznych, biochemicznych.

Politechnika Białostocka ma Fungi Extract Bank, czyli Bank Ekstraktów z Grzybów. To kolekcja ekstraktów z kilkuset gatunków grzybów. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) prowadzi badania nad wykorzystaniem grzybów w medycynie czy nad nowymi właściwościami związków, które można pozyskać z grzybów.